Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola „Kubuś i Martynka”

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. (wymagane)
 13. (wymagane)
 14. (wymagane)
 15. (wymagane)
 16. - stopień samodzielności dziecka:
 17. (Uzupełnij pola)
 18. (wymagane)
 19. (wymagane)
 20. (wymagane)
 21. (wymagane)
 22. (wymagane)
 23. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 97 z 29 października 1997 r. z późn. zmianami) i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w Przedszkolu „Kubuś i Martynka”.
 

cforms contact form by delicious:days

Rodzice podpisują „Umowę o świadczenie usług” z dyrektorem przedszkola.