Spotkanie z dziećmi jest zawsze najwspanialszym przeżyciem – kochajmy je takimi jakie są.


Zadaniem naszego przedszkola jest stwarzanie dzieciom najlepszych szans rozwojowych oraz sukces dziecka
w szkole.

Praca z dziećmi opierać się będzie na:

• podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela  zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole,

• programach zaproponowanych przez nauczycielki i dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.

Zajęcia dodatkowe w cenie opłaty stałej (czesnego):

Rytmika
Język angielski
Ceramika
Warsztaty teatralne
Robotyka – zajęcia informatyczne
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia artystyczne
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Religia (na życzenie Rodziców)

Zajęcia dodatkowe płatne przez Rodziców:

Taniec towarzyski
Balet
Basen
inne wg propozycji Rodziców

Zajęcia dodatkowe płatne przez Rodziców mają charakter dobrowolny, decydują o nich Rodzice dziecka, odbywają się gdy powstanie grupka chętnych na nie dzieci.

Metody i formy pracy stosowane w naszym przedszkolu przez nauczycieli:

• metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
• metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
• pedagogika zabawy Klanza
• metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
• edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
• stymulacja rozwoju dziecka wg prof. Jagody Cieszyńskiej
• drama
• metoda Marianne Frostig

Nauczyciel przy wyborze metody pracy kieruje się indywidualnymi możliwościami rozwojowymi dziecka, skutecznością, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.

Preferowaną formą pracy w naszym przedszkolu jest wszechstronna aktywność dziecka, umożliwiająca mu decydowanie i dokonywanie wyboru.

Zapraszamy
Przedszkole „Kubuś i Martynka” – to dobry wybór