Zasady rekrutacji

Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt:

telefon 723 298 391

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo.

W przypadku, gdy liczba dzieci chętnych jest większa niż ilość miejsc, o kolejności przyjęcia decyduje data zgłoszenia. Pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.

W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przekazanie osobiście lub w formie elektronicznej „Karty Zgłoszenia Dziecka”.

Zapraszamy rodziców do wypełnienia Karty Zgłoszenia Dziecka.

kliknij tutaj, aby przejść do formularza

Rodzice podpisują „Umowę o świadczenie usług” z dyrektorem przedszkola.

.

Przedszkole jest wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 43200-89.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.